top of page

הצהרת נגישות

אתר האינטרטנט של מצוק מוקדי עזרה ואבטחה בע״מ מכבד‫‬ את כל חלקי האוכלוסיה. בהתאם לכך, ניסחנו את הצהרת הנגישות כדי להבהיר מהם הצעדים שננקטו על מנת להבטיח את הנגשת האתר שלנו וכן הסבר כיצד ניתן לפנות אלינו במידה ויש צורך בתיקון תקלה או שיפור הנגישות.

 

רמת הנגישות באתר:

האתר שלנו עומד ברמת נגישות AA לפי תקן WCAG.

עם זאת, יתכנו חריגות ועמודים שלא עומדים בתקן זה, ובמקרה כזה, אנא כיתבו לנו ונעשה כמיטב יכולתנו לתקן במהירות.

הדרך בה בוצעו התאמות הנגישות

ביצענו את ההתאמות באמצעות בדיקה ידנית.

ההתאמות שביצענו באתר

לצורך עמידה בהוראות הנגישות, בוצעו מספר התאמות באתר. אלה כוללות:

בוצעו התאמות לשימוש באתר באמצעות מקלדת, הותקן תוסף לסיוע לגלישה בנגישות, בוצעו הדרכות לצוות, הטקסטים נכתבו בשפה קריאה וברורה, צבעים האתר המקלים על קריאה של המשתמש, לכל התמונות יש חיווי טקסטואלי, מבנה הניווט באתר קבוע, ניתן להשתמש במקלדת ובגלגלת העכבר להגדלת והקטנת הטקסט.

יצירת קשר ופניות

לכל שאלה או פניה, ניתן לפנות לממונה הנגישות באתר על ידי יצירת קשר בדרכים הבאות:

מוקד מצוק עזרה ואבטחה בע״מ

1. משלוח דואר: ת.ד 3214, הרצליה. מיקוד 461310

2. טלפון: 1800-54-00-54

3. פקס: 09-9574687

4. דואר אלקטרוני: moked-mazok@bezeqint.net

bottom of page